NJURUNDAFÖRETAGARNA

Föreningen för dig som driver företag i Njurunda

Företagande och samhälle går hand i hand:
Vi engagerar oss i företagande, samhället och det rika föreningslivet där vi på olika sätt arbetar för en positiv utveckling och ett Njurunda som är attraktivt att driva verksamhet och leva i.

Föreningen för dig som driver företag i

Njurunda

Vi engagerar oss i företagande, samhället och det rika föreningslivet där vi på olika sätt arbetar för en positiv utveckling.

Vårt mål är ett Njurunda som är attraktivt att driva verksamhet & leva i.

error: