[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

Företagsresa med NjurundaFöretagarna

2017

BildGalleri

Välkommen till NjurundaFöretagarna

Vi arbetar fram en helt ny hemsida som kommer att vara klar inom kort. 
Titta gärna in igen!

 


 NjurundaBladet Oktober

 

 
 

 Butiker i Sundsvall och Timrå sparar med hjälp av energirådgivning

Ett beviljat stöd på 277 000 kr från Naturskyddsföreningens fond ”Bra Miljöval” och en total investering på 580 000 kr ger sex butiker i Sundsvall och Timrå en årlig besparing på drygt 40 000 kronor.
Projektet har pågått under 2 år och de medverkande butikerna förstod snabbt vilken skillnad de energisparande insatserna skulle göra för deras verksamheter.

  • Bättre belysning, mindre kylbehov och mycket mer kunskap. Alla har blivit mer energimedvetna och det har varit roligt, säger Håkan Jansson, butiksägare Flitiga Fingrar, och en av de medverkande butikerna i projektet.

Initiativet från Energi- och klimatrådgivarna i Sundsvall och Timrå kommuner resulterade i en energibesparing för butikerna på mellan 44-66 procent. Tillsammans sparar butikerna 41 000 kWh/år. De företag som genomfört byte till energieffektivare belysning är; Life City, Flitiga Fingrar och Arken Zoo i Sundsvall, Life i Birsta, NT-Bygg i Njurunda och New Fashion i Timrå. Det nu avslutade SAMT-projektet, som drevs av Sundsvall och Timrå kommuner, var också en viktig pusselbit för att lyckas. En del ny teknik har tillkommit i butikerna, men mycket handlar också om information och goda råd.

Läs mera här
 

 

Och vinnarna är.....

Torsdagen den 25 September var det åter dags att öppna portarna på Södra Berget för Sundsvalls alldeles egna gala Sundsvall Business Awards.
För Njurundas del blev det extra mycket glädje då föreningen NjurundaFöretagarna fick ta emot priset ”Miljöäpplet” av Sundsvalls kommun, med motiveringen:

Föreningen kombinerar affärsutveckling, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet i praktiken.
Allt hänger ihop på nåt sätt
.

Det gemensamma ordet för all verksamhet inom NjurundaFöretagarna är samverkan, och precis som motiveringen framhåller så är det just samverkan mellan företag, föreningar, skola och andra organisationer som bygger en social och ekonomisk hållbarhet.

Detta pris går till alla i Njurunda som på olika sätt jobbar och brinner för att låta Njurunda fortsätta utvecklas och vara den perfekta platsen att bo och verka på. Detta pris går även till alla som lyfter blicken och ser att Njurunda har en viktig plats i den globala utvecklingen, att vi här och nu kan göra skillnad i ett större perspektiv.

Vi kan alla bidra, och det vi sår idag i form av ett leende, en viktig affärskontakt eller ett aktivt miljöval, skördar vi garanterat imorgon. Miljö är så mycket mer än sopsortering och att välja ekologiskt i mataffären, men det är viktigt att vi börjar bli medvetna om hur vi själva väljer. Jag tror att de yttre miljövalen speglar våra inre miljöval.

Med andra ord, tar du hand om dig själv och ger dig tid till reflektion och vila ibland, är du mån om att vårda och ta hand om din yttre miljö och dem du har runt dig.

Tillsammans fortsätter vi jobba för ett blomstrande Njurunda, en plats som skapar livslust, trygghet, stolthet och framtidstro.

Lena Krantz

Dela